Tunge prioriteringer i en tung tid

I dag kom Helsedirektoratet med sine prioriteringsråd til kommuner og sykehus. Helsehjelp innen rehabilitering skal opphøre, med enkelte unntak.

 


– Det er vondt å lese, men også forståelig, sier forbundsleder Gerty Lund i en kommentar.

Likebehandling er et grunnleggende prinsipp for norsk helsevesen, derfor kom Helsedirektoratet i dag med sine foreløpige råd til hvordan kommuner og sykehus skal prioritere framover. Det er forventet en stor vekst i antall pasienter som er smittet med koronaviruset, som vil måtte fortrenge pasienter som ikke er like kritisk syke.

Målet med disse rådene fra Helsedirektoratet er å gi støtte til ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten når de skal beslutte hvilke pasienter som skal prioriteres, og hvilke som ikke skal prioriteres.

Prioritering sykehus

 • Planlagte operasjoner bør opphøre inntil videre, med enkelt unntak.
 • Pasienter må i størst mulig grad behandles på sitt lokalsykehus
 • Barn og unge og pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusmiddelproblem må prioriteres.
 • Helsehjelp innen rehabilitering opphører, med enkelt unntak. All helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen habilitering og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, eller annen direkte kontakt mellom rehabiliteringspersonale og pasient, opphører inntil videre. Unntak: tidlig rehabilitering etter hjerneslag, samt andre akutte rehabiliteringsforløp for alvorlige tilstander som f.eks. tverrsnittslesjon, hodeskade, multitraumer (etter f.eks. trafikkulykker) og amputasjoner.

Prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Allmennlegetjenesten og legevakt

 • Fastlegen er fremdeles innbyggernes første kontaktpunkt med behov for legetjenester. Men fastlegene opplever et stort press, derfor vil pasienter med behov for akutt og livsnødvendig helsehjelp bli prioritert. Lindrende behandling skal prioriteres.
 • Ved stor pågang vil legevakt behandle kritisk syke pasienter, andre må vente.

Institusjon – sykehjem, omsorgsbolig

 • Beboere i institusjoner skal sikres medisinsk oppfølging og ved sykdom behandles der, så langt det er mulig.

Tannhelse

 • Befolkningen skal ha tilgang til akutt nødvendig tannhelsehjelp.

Psykisk syke

 • Barn av psykisk syke/rusmisbrukere må ivaretas.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

 • Alle nyfødte skal følges opp med 6 ukers kontroll
 • Barnevaksinasjonsprogram
 • Barn og unge med spesielle behov, eller familier det er bekymring for, følges opp.

Gravide

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret, eller barnet på sikt, skal prioriteres.

I kommentaren til Helsedirektoratets råd om prioritering viser forbundsleder Gerty Lund til sitt blogginnlegg på nettsiden til fysioterapeuten.no som ble publisert i ettermiddag, der hun sa at  - Alle er enige om at alvorlighet må prioriteres høyest. Slik må det være, selv om våre hjerter blør for alle våre rehabiliteringspasienter, for de gamle, barna, kreftpasientene og alle de andre pasientene som nå må vike plassen. Dette er en krevende prioritering for fysioterapeuter å stå i.  

 

Kontaktperson:

 • Gerty Lund, forbundsleder, gl@fysio.no,  tlf. 414 63 253.