TrinnVis om smittevern og personvern

Helsevirksomheter må ha målrettede tiltak som verner pasienter og ansatte mot smitte. Flere av disse tiltakene innebærer innsamling og annen behandling av personopplysninger, og er derfor underlagt personvernlovgivningen.


Denne artikkelen er reklame for TrinnVis.(*)

Regelverket knyttet til personvern og smittevern er omfattende, og kan være vanskelig å få oversikt over, skriver Heidi Røstøen, juridisk rådgiver og redaktør i TrinnVis. Selv om smittevern nå har mest fokus, er det viktig å passe på å følge loven også når det gjelder personvern.

I artikkelen fra TrinnVis.no nedenfor kan du lese mer om dette temaet, og om hvordan TrinnVis kan forenkle arbeidet med behandling av personopplysninger:

NFF har inngått en samarbeidsavtale med TrinnVis. Avtalen gir NFFs medlemmer 30 % rabatt. Les mer her:

* * *
(*) Norsk Fysioterapeutforbund formidler normalt bare nyheter knyttet til forbundets medlemsfordelsavtaler når en avtale inngås, eller når avtalens innhold eller vilkår blir endret. I enkelttilfeller kan forbundet likevel formidle informasjon fra og om en avtalepartner når vi vurderer at medlemmene kan ha interesse av innholdet. Slik informasjon vil bli merket som reklame.

Om TrinnVis

TrinnVis er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som hjelper deg å drive din helsevirksomhet i samsvar med lover og forskrifter. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter.