TrinnVis for solopraksis

Etter tilbakemeldinger fra NFF-medlemmer har TrinnVis nå utviklet "TrinnVis for solopraksis", tilpasset fysioterapeuter som driver alene, som et alternativ til standardversjonen av selskapets styrings- og kvalitetssystem.


NFF har en avtale med TrinnVis som gir NFF-medlemmer 30 % rabatt på bruken av styrings- og kvalitetssystemet som selskapet tilbyr. Denne rabatten vil også gjelde for versjonen "TrinnVis for solopraksis". I forbindelse med lanseringen av solopraksis-versjonen tilbyr selskapet dessuten gratis etablering ved registrering av TrinnVis-abonnement innen 30. november 2020. 

Her er selskapets beskrivelse av den nye versjonen, i korte trekk:

- Brukergrensesnittet forenklet og bedre tilpasset enpersonsbrukere

- Funksjonalitet tilpasset enpersonsbrukere

- Rutiner, retningslinjer, oppgaver og andre dokumenter tilpasset enpersonsbrukere

- Krav til virksomheter med flere ansatte fjernet (på områder som HMS, personaloppfølging etc.)

- Over 30 % av etableringsoppgavene tatt bort

"TrinnVis for solopraksis" er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger om at standardversjonen i for stor grad har vært tilpasset fysioterapivirksomheter hvor flere arbeider sammen. Den nye versjonen er kun ment for dem som driver alene, og kan velges ved registrering av TrinnVis-abonnement. Selskapet understreker at dersom flere driver fysioterapipraksis sammen (for eksempel med hver sitt enkeltpersonforetak), er det standardversjonen av TrinnVis som bør brukes, slik at ansvarsområder og oppgaver kan fordeles mellom deltakerne.

Gratis etablering
Som en del av lanseringskampanjen tilbyr selskapet gratis etablering (man sparer 2000 kroner) ved registrering av TrinnVis-abonnement innen 30. november 2020. Månedsprisen for TrinnVis for solopraksis er den samme som for standardversjonen: kr 265 per måned, som inkluderer mva. og 30 % rabatt for NFF-medlemmer.

Se "Relaterte lenker" for en nærmere beskrivelse av den nye versjonen på selskapets nettsider.

(Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto.com)