Takstforhandlingene 2019

Norsk Fysioterapeutforbund er godt fornøyd med å ha oppnådd en fordeling innenfor årets ramme som er i tråd med forbundets politikk. Rammen er på linje med resultatet i offentlig og privat sektor for øvrig.


Ettersom 2019 er et mellomoppgjør, er det mindre penger til fordeling. Årets prioriteringer har gitt et resultat med likt kronebeløp på tidstakstene, i samsvar med Norsk Fysioterapeutforbunds politikk. Resultatet gir også en økning på undersøkelsestakstene, samhandlingstakstene (E-takstene) og H2-takstene (Helsenettet). Driftstilskuddet per 1. juli 2019 øker til 447 720 kroner.

I fjor fremmet Norsk Fysioterapeutforbund et krav om en ny inntekts- og kostnadsundersøkelse (IKU). Dette kravet ble i år fulgt opp. Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge medlemmenes driftskostnader og inntekter i samarbeid med SSB. Målet er at resultatet av undersøkelsen skal foreligge før neste hovedoppgjør i 2020, og dermed danne et godt grunnlag for neste års forhandlinger.

– Vi er godt fornøyd med å ha forhandlet frem et resultat som ivaretar bredden av fysioterapi. Vi mener resultatet gir en god inntektsutvikling, og at det er med på å sikre en god fysioterapitjeneste for innbyggerne, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund. Hatlebrekke vil også fremheve dette:

– Jeg er svært fornøyd med å ha med meg så kompetente tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet i prosessen. De tillitsvalgte har førstehåndskunnskap om hverdagen til en avtaleterapeut, som er avgjørende for fordelingen på takstene.  

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2019.

Protokollen er vedlagt som relatert dokument.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Thea Wessel Jørgensen, forhandlingssjef, twj@fysio.no.

(Bildet viser de fleste som har vært involvert fra forbundets side i årets forhandlinger. Fra venstre og med klokka: Lars Håvard Høgvoll, Salvatore Scoglietti, Morten Hagenes, Lene Cammermeyer Ziener, Per Olav Peersen, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Fred Hatlebrekke, Bente Øfjord. Foto: Thea Wessel Jørgensen.)

Bildet viser Norsk Fysioterapeutforbunds delegasjon og støtteapparat i takstforhandlingene