Takster og forskrift fra 1.7.2021

Ny stønadsforskrift for fysioterapi er nå kunngjort av Helse- og omsorgsdepartementet, og NFFs takstplakater er tilgjengelige for nedlasting.


(Oppdatert 1. juli 2021 - med regulering av L-takster)

Takstplakater og stønadsforskrift som gjelder fra 1. juli: Se relaterte dokumenter og lenker.

Driftstilskudd for full hjemmel utgjør 475 500 kroner fra 1. juli.

Om forskriften og endringene fra 1. juli:
A2g-taksten er fjernet, men kronebeløpet fra takstbruken er lagt på tidstakstene. Det er viktig å merke seg at du ved ett oppgjør i perioden 1. juni–31. desember 2021 kan heve en kompensasjonstakst (H10) for tap i forbindelse med covid-19-pandemien. Denne muligheten gjelder kun i nevnte tidsrom, og kan kun utløses én gang. Totalt utgjør denne engangsutbetalingen 40 millioner kroner.

B-takstene for videokonsultasjoner er videreført, og gjøres permanente.

Det er særlig samhandlingstakstene det er gjort presiseringer i. Se også endringer i merknader til disse takstene. Alle endringer fremkommer i stønadsforskriften. Det er også en presisering i tekst til takst D40. I tillegg er det gjort endringer i merknadene H1 og H2 (til takstene H2a og H2b).

Forenklede utdrag fra stønadsforskriften i form av honorar- og egenandelsplakater er vedlagt som relaterte dokumenter.

Når det gjelder ridefysioterapi og bidrag T99, jamfør folketrygdloven § 5-22, er det endringer fra 1. juli 2021. Det er blant annet ikke lenger krav om henvisning til ridefysioterapi. Utfyllende informasjon om dette er gitt i denne artikkelen:

Et eget skriv med utfyllende informasjon om endringene sendes til alle selvstendig næringsdrivende og kommunalt ansatte.

Kontaktpersoner i Norsk Fysioterapeutforbund:

(Artikkelen sist endret 30. juni 2021 kl. 1402.)