Styrking av NFFs arbeid for næringsdrivende

Landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund vil ha næringspolitisk plattform og et styrket tjenestetilbud for selvstendig næringsdrivende medlemmer.


Landsmøtet vedtok i dag enstemmig at Forbundsstyret i løpet av 2022 skal utarbeide en politisk plattform og strategi for NFFs næringspolitiske arbeid. Landsmøtet sluttet seg også enstemmig til forslagene til ytterligere satsing i forbundet på tiltak og tjenestetilbud for selvstendig næringsdrivende medlemmer.

Bildet, toppfoto: Per Olav Moberg Peersen presenterte de næringsrettede forslagene fra Forbundsstyret.