Sommerhilsen

Forbundsleder Gerty Lund har skrevet en sommerhilsen til medlemmene i NFF.


Jeg satt på terrassen sankthansaften da det gikk opp for meg at sommeren er her nå. Denne våren har gått så utrolig fort at jeg ikke rakk å registrere at vår har blitt til sommer. Det har vært en travel og svært spesiell vår for de fleste av oss. Koronapandemien kom senvinters og snudde opp-ned på veldig mye.

Hverdagslivet er i ferd med å normalisere seg. Vi har satt i gang med forberedelsene til tariff- og takstforhandlinger. Disse ble som kjent utsatt til høsten. Høsten 2019 vedtok Stortinget statsbudsjettet med en forventet lønnsvekst på 3,6 prosent. I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn en forventning om en lønnsvekst på 1,5 prosent. Onsdag 24.juni gikk forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby ut på nyhetene på NRK radio og sa at organisasjonen har moderert sine lønnskrav. Dette svarte lederen av Sykepleierforbundet kjapt opp med at det fikk stå for Rønning-Aabys egen regning. Jeg støtter Lill Sverresdatter Larsen i at vi skal følge utviklingen av økonomien gjennom sommeren. Det er positive tendenser nå og vi skal ikke forhandle før til høsten.

Vi ser også at livet normaliseres ute i kommunene og her har det vært og er det store utfordringer med kommuner som kutter i fysioterapeutårsverk. Dette gjelder både blant ansatte og reduksjon av antall driftstilskudd. Tillitsvalgte og kontaktpersoner i aktuelle kommuner gjør en fantastisk innsats. De får støtte av regionlederne, som jobber intenst med dette sammen med juristene sentralt. Utfordringen med kutt har kommet i flere kommuner, geografisk spredd som i Randaberg, Gausdal og Oslo. Vi har i enkelte av tilfellene jobbet godt sammen med Norsk Ergoterapeutforbund som har vært utsatt for tilsvarende kutt.

På Fysioterapeutens nettside har injeksjonsbehandling fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Det er viktig og riktig at denne diskusjonen kommer opp i organisasjonen. Hvis fysioterapeuter skal utføre dette, så må det være i henhold til lovverket. Jeg minner om Helsepersonellovens §§ 4, 5 og 11. Vi skal gjøre et utredningsarbeid vedrørende denne problemstillingen før vi behandler saken politisk. Forslag om å fjerne unntaket for merverdiavgift på alternativ og kosmetisk behandling er denne uka sendt på høring, med svært kort høringsfrist. Regjeringen ønsker å fjerne avgiftsunntaket for disse. Blant disse yrkesgruppene står akupunktører, osteopater, naprapater, homøopater, rosenterapeuter med flere. I Dagsavisen 22.juni uttaler Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp dette om naprapati og osteopati: Dette er ikke alternativ medisin, men ordinær behandling av muskel- og skjelettlidelser på linje med den behandlingen man kan få hos fysioterapeuter og kiropraktorer. Denne høringen skal NFF svare ut i løpet av sommeren.

Vi har endelig kommet i gang med å invitere oss selv inn til lokale politiske partier for å presentere vårt innspill til de partipolitiske programmene. Dette er et artig og nyttig arbeid. Vi opplever at vi blir lyttet til og at politikerne får informasjon de manglet kunnskap om. Dette er et arbeid som dere alle kan bidra med. Innspillene våre i lang og kort versjon finner dere her: Innspill til partiprogrammene 2021-2025

Det står stor respekt av hvordan dere alle har stått i koronasituasjonen gjennom våren. Det har vært ulike utfordringer avhengig av hvor man jobber, men alle har vært berørt. Takk for innsatsen dere har gjort og fortsatt gjør!

Jeg ser tegningene av en travel høst. Det gleder jeg meg til! Men først skal vi alle prøve å få noen dagers sommerferie og nyte lange lyse dager – noen late og noen full av aktivitet.

GOD SOMMER!