Søknad om kompensasjon for tapt inntekt

Nå kan selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter søke om kompensasjon for tapt inntekt via Nav.


Mandag 16. mars ble det enighet på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning for kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien. Disse får en kompensasjon basert på inntekten i 2019. Kompensasjonen dekker dokumenterbar tapt inntekt fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Selvstendig næringsdrivende kan nå sende søknad om kompensasjon for tapt inntekt via Nav.no. Se relaterte lenker til informasjonsside og søknadsportal.