Riktige refusjonskrav fra fysioterapeuter

Med sin nye kampanje ønsker Helfo å bidra til at fysioterapeuter og andre helseaktører sender inn riktige refusjonskrav. Det er tale om store penger. Vet du for eksempel hvor mye takstene A3, A8 og A9 utgjorde i 2018?


Svaret er ... 1,3 milliarder. Dette er en liten brøkdel av totalen på 34 milliarder som Helfo årlig betaler ut i helserefusjoner, men utgjør hele 72 prosent av alle refusjonsutbetalingene til fysioterapeuter i 2018.

Helfo er nå i gang med en informasjonskampanje som skal bidra til at kvaliteten på refusjonskrav heves ytterligere. Vi siterer fra Helfos nettsider:

Som helseaktør forvalter du samfunnets midler når du gir pasientene nødvendige helsetjenester, og setter fram riktige refusjonskrav for undersøkelser og behandling.

Helseaktører som ikke er trygge på reglene om trygderefusjon, kan komme til å kreve feilaktig høye refusjoner, men også unnlate å kreve takster for gitt behandling. Dette kan få negative konsekvenser for både helseaktørene og pasientene.

I tiden som kommer skal vi forsøke å øke dine og dine kollegers bevissthet om takstbruk ved hjelp av informasjon. Vi kommer til å rette informasjonstiltak til leger, fysioterapeuter og tannleger.

Norsk Fysioterapeutforbund ser positivt på Helfos kampanje. Den er rettet mot alle som benytter seg av fysioterapitakster etter stønadsforskriften, både kommunalt ansatte som krever egenandel av pasientene, og selvstendig næringsdrivende. Det er viktig at alle bidrar til at samfunnets midler forvaltes best mulig.

Se "Relaterte lenker" for mer informasjon om kampanjen.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund: