Reviderte råd for covid-19-rehabilitering

De faglige rådene for rehabilitering etter covid-19 er blitt revidert. En målsetning har vært å gjøre rådene mer brukervennlige for helsepersonell.


I Norge har omtrent 260 000 personer fått påvist korona. Av disse har 6200 vært innlagt på sykehus, og om lag 1200 personer har vært på intensivavdeling, skriver Helsedirektoratet i sin presentasjon av nye og reviderte råd om seinfølger og rehabilitering etter covid-19.

Helsedirektoratet viser blant annet til FHIs rapport, som er under oppdatering. En konklusjon er at det er vanskelig å fastslå eksakt hvor mange som faktisk har seinfølger, på grunn av forhold som hvor lenge, hvilke symptomer og alvorlighetsgrad. Både pasienter og helsepersonell har gitt uttrykk for at det er vanskelig å finne informasjon om dette, og hva slags hjelp som finnes.

Se relaterte lenker for Helsedirektoratets presentasjon og revidert nasjonal veileder.