Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Retningslinjer for ventelisteordning for turnusfysioterapeuter

I mars 2012 ble det foretatt en endring i turnusforskriften som blant annet innebærer at det er innført en bestemmelse om at kandidater som ikke har fått turnusplass, blir overført til venteliste. 


Helsedirektoratet har nå utarbeidet retningslinjer for administrering av en ventelisteordning. Retningslinjene er et supplement til gjeldende retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter. Se relaterte lenker til forskrift, retningslinjer og rundskriv om endringer i denne artikkelen:

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner