NFF gikk i protest – her får du noen resultater fra takstforhandlingene

Helse- og omsorgsdepartementets tilbud til avtalefysioterapeuter var av en slik karakter at Norsk Fysioterapeutforbund onsdag valgte å gå fra forhandlingene i protest.


– Dette er selvsagt en løsning vi på ingen måte er fornøyd med, men det ble for vanskelig for oss i takstdelegasjonen å forsvare tilbudet fra departementet ovenfor våre medlemmer, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Rammen blir cirka 122 millioner
Nestleder i forhandlingsdelegasjonen, og leder i Næringspolitisk Råd, Per Olav Moberg Peersen, opplyser at rammen fra Helse- og omsorgsdepartementet blir 122 millioner.

Driftstilskuddet fra og med 1. juli 2022 er på 496 800 kroner per år.

Den økonomiske rammen økes fra samme dato med 4,48 prosent. Kostnadskomponenten ble 6,46 prosent, og inntektskomponenten ble 3,84 prosent.

– Kostnadskomponenten er lavere enn alle organisasjonenes krav, og er en av hovedgrunnene til at vi gikk fra bordet, sier Peersen.

I tillegg var det prosentmessige påslaget på alle takster relativt likt. Det er ikke i tråd med NFFs krav. NFF mener blant annet at allmennfysioterapeutene må få et større løft.

Utvalg av takstendringene

Takstene

Kroner

A1a

347 kroner (økning med14 kroner)

A1c

169 kroner (økning med 7 kroner)

A1d

436 kroner (økning med 18 kroner)

A1f

203 kroner (økning med 8 kroner)

A2k

57 kroner (økning med to kroner)

A3a

189 kroner (økning med 9 kroner)

A3b

89 kroner (økning med 4 kroner)

A4

70 kroner (økning med 2 kroner)

A8a

296 kroner (økning med 12 kroner)

A8b

126 kroner (økning med 6 kroner)

A9a

229 kroner (økning med 10 kroner

A9b

110 kroner (økning med 5 kroner)

E51a

146 kroner (økning med 7 kroner)

E51b

247 kroner (økning med 11 kroner)

E51c

248 kroner (økning med 12 kroner)

Noen seire:
– Det har kommet nye takstkoder, slik at veilederen til turnuskandidater kan kreve egenandel for arbeid i avtalepraksis. Vi er veldig glade for dette, da det har kommet som en direkte følge av NFFs forslag til Helfo og Helsedirektoratet tidligere i år, sier Peersen.

I de samme møtene har vi også tatt opp utfordringen med at pasienter noen ganger ikke klarer å gjennomføre en hel behandlingstime i gruppe.

– Staten åpner nå opp for at pasienter i en gruppetime kan delta i deler av timen. Dette samsvarer med hva vi opplever i den kliniske hverdagen. Vi er derfor glade for at NFF fikk gjennomslag også for dette. Det viser at vårt tette samarbeid med Helsedirektoratet er nyttig, sier Peersen.

Godt samarbeid med PFF
Han og resten av delegasjonen jobbet tett med delegasjonen fra PFF i årets forhandlinger.

– Det er det mest gledelige under årets forhandlinger. Samarbeidet med PFF har fungert svært godt. Vi la frem felles krav, hadde flere felles møter, og også særmøter med departementet, sier Peersen.

Han ser nå frem til å følge opp dette videre samarbeidet i fremtiden.

Næringspolitisk råd og forhandlingsdelegasjonen vil evaluere erfaringene fra årets takstforhandlinger, og blant annet vurdere hvordan vi best mulig kan jobbe for å fremme fysioterapeutenes rammevilkår og pasientenes helsetjeneste.

Ytterligere informasjonen om dette sendes til medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund når forbundet får informasjon om stønadsforskriften, L-takster med mer.