Reisestipend fra Fysiofondet

Kurs og annen etterutdanning for fysioterapeuter er blant aktivitetene du kan søke Fysiofondet om reisestipend for.


Har du et kurs i regi av Norsk Fysioterapeutforbund i sikte? Da minner vi om muligheten til å søke Fysiofondet om økonomisk støtte i form av reisestipend.

Faglig oppdatering og utvikling gjennom kurs og annen etterutdanning for fysioterapeuter er ett av formålene med denne stipendordningen, som er forbeholdt fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge.

Reisestipend fra Fysiofondet kan også søkes for etterutdanning ved norske offentlige utdanningsinstitusjoner, utdanning av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet, og deltakelse på internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.

Les mer om reisestipend fra Fysiofondet her:

– En lang reisevei trenger ikke være et økonomisk hinder for fysioterapeuter som vil delta på kurs, konferanser og andre etterutdanningsaktiviteter. I første halvår 2022 innvilget Fysiofondet nær 97 prosent av alle søknader fra fysioterapeuter om reisestipend. Fysiofondets reisestipend er en god mulighet for fysioterapeuter som ønsker faglig påfyll, sier Eline Rygh (bildet), daglig leder i Fysiofondets sekretariat.

Eline Rygh, sekretariatsleder Fysiofondet

(Illustrasjon, topp, fra Oslo S: frodefjeld 2015, fra Flickr.com)