Rehabilitering og covid-19 på Fysioterapidagen

World Physiotherapy har valgt rehabilitering og covid-19 som det høyst aktuelle temaet for markeringen av Verdens fysioterapidag i år.


Verdens fysioterapidag (heretter Fysioterapidagen) er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. I år fokuserer den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Physiotherapy (tidligere WCPT) på fysioterapeuters sentrale rolle i behandlingen og oppfølgingen av mennesker som er blitt syke av koronavirussykdommen covid-19.

Hovedbudskap til publikum
World Physiotherapy har følgende hovedbudskap i anledning Fysioterapidagen:

  • Trening kan være viktig for at en pasient skal komme seg igjen etter covid-19.
  • Fysioterapeuters kompetanse på bevegelse og funksjon gjør dem til gode veiledere i hvordan trening kan benyttes etter sykdommen.
  • Ved alvorlige tilfeller av sykdommen kan også helseproblemer knyttet til behandlingen gjøre rehabilitering og fysioterapi nødvendig.
  • Avstandsoppfølging (telehelse) kan gi mennesker mulighet til å få hjelp og støtte av en fysioterapeut etter sykdommen. Slik oppfølging kan være like effektiv som konvensjonelle tiltak i helsevesenet når det gjelder å bedre fysisk funksjon.

Hvordan markere dagen?
Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer medlemmene til å markere dagen på egnede måter tirsdag 8. september. Tradisjonelt foregår dette i virksomhetene der ansatte eller selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter arbeider, på studiestedene og i sosiale medier, men det har også vært arrangementer på torg og i andre offentlige rom.

Ved siden av det internasjonale temaet velger mange fysioterapeuter å fokusere på hva deres virksomhet tilbyr av tjenester, og bredden og spesialiseringen i den fysioterapifaglige kompetansen i virksomheten.

På siste side i heftet fra World Physiotherapy (se «Relaterte lenker») kan du finne noen ideer til måter å markere dagen på.

Gjør dagen synlig!
Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det vedlagte norskspråklige materialet tilgjengelig for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Skriv ut i A4- eller A3-format og heng opp. Budskap og lokale aktiviteter knyttet til Fysioterapidagen kan du formidle i sosiale medier med denne emneknaggen:

#fysioterapidagen2020

Fotokonkurranse på Instagram
Vi vil gjerne at medlemmene våre deler egne foto på Instagram med motiv fra din/virksomhetens markering av dagen og/eller knyttet til årets tema og budskap. Fotografiene bør være fra selve dagen tirsdag 8. september, eller fra forberedelsene til markering av dagen. Vi plukker ut inntil tre foto som særlig fortjener hederlig omtale, og fotografene får en nyttig påskjønnelse fra forbundet. Bli med på konkurransen!

Husk å bruke denne emneknaggen:

#fysioterapidagen2020

Oppgi fotografens navn når du legger ut bildet. Vi trenger vel knapt å minne om smittevernhensyn under fotograferingen, men glem heller ikke personvernet. Alle som er avbildet, må ha gitt sitt samtykke til å bli fotografert, og til deling av fotoet på Instagram.

Kontaktperson i NFF:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

Om Fysioterapidagen

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som i 2020 skiftet navn til World Physiotherapy, at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.

#fysioterapidagen2020