Regionstyrevalg

Ingen nye kandidater til regionstyrevalget ble fremmet innen fristen 5. september. Kandidatlistene i de fem regionene er dermed endelige. Endring per 26. september: Det er mulig å stemme i regionstyrevalget t.o.m. tirsdag 1. oktober.


Det forelå per 6. september 2019 presentasjoner av alle innstilte og ikke-innstilte kandidater (motkandidater) til styre- og varaplass i de fem regionene.

Ingen forslag til nye kandidater ble fremmet for valgkomiteene innen fristen 5. september. Under det elektroniske valget er det dermed hver enkelt kandidat oppført per 6. september som regionens medlemmer kan ta stilling til.

Valget skjer ved å gå inn på lenke som sendes i e-postmelding 15. september, og markere "ja", "nei" eller "vet ikke" (blank stemme) for hver kandidat.

(Artikkelen sist endret 26. september 2019.)

Gjennomføring av valget

Regionstyrevalg gjennomføres elektronisk i perioden 15.–25. september. Endring per 26. september: Det er mulig å stemme i regionstyrevalget t.o.m. tirsdag 1. oktober.

For at en kandidat skal bli valgt, må over halvparten av de avgitte stemmene være "ja"-stemmer.

Fra vedtektene for NFFs regioner, pkt. 4.2:

"Leder og styre velges av og blant regionens medlemmer. Leder og styrets funksjonstid er tre år og regnes fra første årsskifte etter at hovedlandsmøtet har gjennomført valg til sentrale verv."