Rapportering til offentlige myndigheter

Til deg som driver egen virksomhet: Vår samarbeidspartner Norway Accounts har noe å melde og minne deg om ved terskelen til et nytt år.


De to relaterte dokumentene i denne artikkelen gir blant annet en oversikt over hva og hvem som omfattes av krav til Altinn-rapportering av ulike typer foretaksopplysninger til offentlige myndigheter, hvilke frister som gjelder, og hvilke nye regler som kommer for elektronisk utveksling av regnskapsopplysninger.

Norway Accounts er Norsk Fysioterapeutforbunds samarbeidspartner på regnskapsområdet. Her kan du lese mer om hva samarbeidet betyr for medlemmene: