Prosjektleder – forarbeid til fagkongress – engasjement

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal arrangere en nasjonal fysioterapikongress i 2022, og søker etter en systematisk og grundig prosjektleder til et ettårig engasjement med kurs- og kongressoppgaver.


Forarbeidet til kongressen skal igangsettes i starten av 2020. Som prosjektleder vil du få ansvar for dette forarbeidet, samt utvikle, planlegge og gjennomføre andre faglige arrangementer.

Prosjektlederen vil arbeide tett med kurskonsulenter for NFFs øvrige kursvirksomhet og rådgiverne som er ansvarlige for utviklingen av det faglige innholdet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Prosjektledelse med budsjettansvar

- Utvikling av prosjektplan og igangsettelse av prosjektet

- Valg av tekniske og administrative løsninger til kongressen

- Inngåelse av avtale med kongressarrangør

- Utvikling, planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer i NFFs øvrige kursvirksomhet

Kompetanse:

-       Relevant utdanning

-       Erfaring med å planlegge og gjennomføre store arrangement, gjerne vitenskapelige konferanser/kongresser

-       Kjennskap til webbaserte administrative løsninger for kongress (Event Management Technology) og kunnskap om samhandling mellom ulike IKT-løsninger

-       Erfaring med å inngå avtaler med kongressarrangører

-       Gode samarbeidsevner i team

-       Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og selvstendig

Søknadsfrist og tiltredelse: Snarest – søknader vurderes fortløpende.

Vi kan tilby:
Et hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler i Oslo sentrum
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale

Dersom du ønsker informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Jorunn Lunde, tlf. 952 21 005, eller seniorrådgiver Áslaug Skúladóttir, tlf. 402 38 662. Søknad med CV sendes til jobb@fysio.no.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er en fagorganisasjon for fysioterapeuter, med over 10 000 medlemmer. Medlemmene omfatter både ansatte i offentlig og privat virksomhet og selvstendig næringsdrivende. Forbundet ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag. Forbundet har et sekretariat med 35 medarbeidere, og er tilsluttet hovedsammenslutningen Unio.

(Illustrasjoner: fra Norsk Fysioterapeutforbunds fysioterapikongress i 2018.)