Prisøkning varslet for Helsenettet

Fysioterapeuter som har egen nettleverandør for tilkobling til Helsenettet, har i disse dager fått informasjon om en ekstra regning på 700 kroner per måned fra 1. juli 2019.


NFF er usikker på hvor mange medlemmer som vil bli berørt av denne prisøkningen. Norsk Helsenetts begrunnelse for den varslede prisøkningen er som følger:

«Innføring av månedspris er nødvendig for å dekke de kostnader Norsk Helsenett har til drift av den infrastrukturen Helsenettet utgjør. For eksempel: For at du som kunde skal kunne ta imot sambandet du har fra din egen nettleverandør og inn i Helsenettet på en måte som ivaretar sikkerheten, har Norsk Helsenett egne tekniske mottak i nettet. Vi sørger for at disse mottakene har de sikkerhetsmekanismene og de kontinuerlige oppdateringene som er nødvendig for å tilfredsstille kravene i Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten (Normen).»

Norsk Helsenett understreker at de som har tilknytning til Helsenettet via ASP/online-leverandør, ikke vil få denne varslede prisøkningen. ASP (Application Service Provider) er enkelt sagt hele kontoret gjennom en plugg i veggen. Dette er en sikker og enkel løsning for fysioterapeuter.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Bente Øfjord, seniorrådgiver, bo@fysio.no.
  • Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, hr@fysio.no.