Positiv koronatest – hva gjør jeg?

I tilfelle av en positiv koronatest må selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter kontakte lokal smittevernmyndighet umiddelbart.


Opplever du at du selv, kolleger eller pasienter tester positivt på korona, skal du umiddelbart kontakte den smittevernansvarlige i din kommune, for råd og veiledning om hvordan du bør forholde deg, hva kollegene dine skal gjøre, og hvordan du skal informere pasientene på klinikken.

Vi anbefaler at du, i dine egne retningslinjer for drift av klinikken, utarbeider rutiner for hvordan og hvem du skal informere hvis en slik situasjon oppstår.

Du kan lese mer om lovverk og smittevern i denne veilederen for helsepersonell: