Poliklinisk fysioterapi foreslås inn i ISF-ordningen

Helsedirektoratet anbefaler å inkludere poliklinisk fysioterapi i ISF-ordningen fra 2016.


– Dette har NFF jobbet for lenge, og er svært glad for at det endelig foreligger en anbefaling om utvidelse av inklusjonsreglene i ISF-ordningen, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke. 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet reglene knyttet til utførende helsepersonell i ISF, innenfor poliklinikkområdet. Direktoratet la i går frem sin anbefaling. Direktoratets anbefaling skal til behandling i Helse og omsorgsdepartementet og endelig avklaring foreligger når statsbudsjettet legges frem i oktober.

Direktoratet anbefaler en kontrollert utvidelse av inklusjonsreglene i ISF i 2016 for følgende helsepersonellgrupper:

  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Kliniske ernæringsfysiologer
  • Audiografer

Samtidig foreslås en utvidelse av egenandelsreglene i poliklinikkforskriften for de samme gruppene.

For fysioterapeutene vil utvidelsen omfatte følgende fagområder: nevrologi, hjerte- og karsystemet og muskel-, skjelett- og bindevevssykdommer (Hoveddiagnoskegrupper 1, 5 og 8).

Helsedirektoratets analyser av data viser at det for nevnte helsepersonellgrupper også er en del tjenestetilbud som utføres i gruppe. Direktoratet vil jobbe videre med hvordan disse kontaktene skal DRG-grupperes og evt. behov for en justering av DRG-logikk.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.