«Pasientens helsetjeneste» - Etikk eller politikk?

Etisk utvalg ønsker å diskutere og uttale seg om generelle fysioterapietiske problemstillinger ved siden av konkrete enkelttilfeller. Her er et eksempel på det første.


Artikkelen «Pasientens helsetjeneste» - Etikk eller politikk? er forfattet av Robert Grønbech, medlem av Etisk utvalg. Du finner den også på våre temasider om etikk, som et eksempel på etiske diskusjoner og dilemmaer som angår fysioterapeuter i hverdagen. Se relatert lenke og relatert dokument.

I artikkelen innleder Grønbech og Etisk utvalg med følgende:

"Bakgrunnen for denne saken er at fysioterapeuter i sykehus opplever det som et etisk dilemma å se pasientens rehabiliteringsbehov og samtidig ikke kunne foreslå rehabiliteringsnivå, hverken til pasienten eller kommunen. Dette er et dagligdags dilemma for fysioterapeuter ved landets sykehus, og reiser spørsmål om vår lojalitet og vår integritet. Er det egen faglig integritet som er styrende, eller er det kommunens ressurser? Er vår lojalitet hos pasienten eller kommunen?"

Hovedlandsmøtet 2019 vedtok å endre ordlyden i mandatet til Etisk utvalg for blant annet å tydeliggjøre at utvalget også kan behandle og uttale seg om prinsipielle og generelle fysioterapietiske problemstillinger.

Kontaktinformasjon til forfatteren og Etisk utvalg: