Oslo kommune inviterer til dialogmøte

Oslo kommune har nå invitert Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og de andre fysioterapeutforbundene til dialog om rammebetingelsene for fysioterapeuter med driftshjemmel.


Etter at Oslo kommune ensidig innførte et nytt regelverk for fysioterapeuter med driftshjemmel, har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jobbet for å ivareta disse medlemmene. NFF har særlig vært opptatt av å sikre forutsigbarhet og unngå vilkårlighet for medlemmer som tar på seg å investere i opparbeidelse av praksis knyttet til driftshjemler. Regelverket Oslo kommune utarbeidet, sikrer ikke gode nok rammebetingelser for fysioterapeutene slik NFF vurderer det.

Oslo kommune har nå invitert NFF og de andre fysioterapeutforbundene til dialog om rammebetingelsene for fysioterapeuter med driftshjemmel.

– Det er gledelig at Oslo kommune inviterer oss til dialog om rammene for driftshjemler i kommunen. NFF vil bidra konstruktivt til en dialog om forutsigbarhet og klare rammer for fysioterapeuter med driftshjemmel i Oslo, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Brevet fra Oslo kommune er vedlagt som relatert dokument.

(Illustrasjon: Oslo Rådhus, fotografert i 2018. Fra Flickr.com, (c) .Robert.Photography)