Nytt om helsepersonellvaksinasjon og beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt ny veiledning om vaksinasjon av helsepersonell, og smittevernveilederens avsnitt om bruk av beskyttelsesutstyr er oppdatert.


Fra 1. juni 2021 er FHIs veiledning for prioritering av helsepersonell i koronavaksinasjonsprogrammet endret gjennom en utvidelse av grupper og kriterier (se relatert lenke). Prioriteringen for vaksinasjon begrenser seg ikke lenger til «essensielt og kapasitetskritisk» helsepersonell med pasientkontakt, men utvides til:

«helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie».

Norsk Fysioterapeutforbund har fått meldinger om at vaksinasjonspraksis i enkelte kommuner ikke er i tråd med den nye veiledningen. Vi presiserer derfor at å være fysioterapeut med «nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie» nå skal være et tilstrekkelig kriterium for å bli prioritert for vaksinasjon i kommuner og helseforetak. Bærum og Kristiansand er blant kommunene som har valgt å vaksinere alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, også de som ikke har kommunal driftsavtale.

Formålet med prioritering av helsepersonell for koronavaksinasjon er også endret på grunn av kunnskap om indirekte beskyttelse, og lyder nå:

1. Å redusere yrkesrelatert risiko for covid-19-sykdom hos arbeidstakeren selv (direkte beskyttelse).
2. Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse).
3. Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet.

Endring i smittevernveileder
Avsnittet om bruk av beskyttelsesutstyr i kapittel 2 i «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)» ble oppdatert 4. juni. Oppdateringen er knyttet til innføringen av status som «beskyttet», og det er lenket til FHIs anbefalinger for helsepersonell som har slik status.

I tillegg kommer – slik smittevernveilederen understreker – at enkelte kommuner kan ha lokale smitteverntiltak som behandleren må forholde seg til.

Se relaterte lenker.

(Teksten korrigert 22. juni 2021 kl. 1919.)