Nytt medlem i Næringspolitisk råd

Suppleringsvalget til Næringspolitisk råd er nå gjennomført. Den innstilte kandidaten, Arnhild Skjølberg, fikk flest ja-stemmer, og er dermed valgt inn som nytt medlem i rådet.


55 % av dem som deltok i valget, støttet Skjølbergs kandidatur.

Se omtale av valget, Valgkomiteens innstilling og presentasjonen av kandidatene her:

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)