Nye tiltak ikke til hinder for fysioterapibehandling

Regjeringens nye nasjonale tiltak, kunngjort på regjeringens pressekonferanse i kveld, er ikke til hinder for å tilby fysioterapibehandling individuelt eller i grupper.


For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 25. mars, og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april. Les mer om de nye nasjonale tiltakene her:

Regjeringens nasjonale tiltak er ikke til hinder for å tilby fysioterapibehandling individuelt eller i grupper. Fysioterapeuter kan likevel bare tilby helsetjenester i den grad driften er smittevernfaglig forsvarlig, og Helsedirektoratets veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift må følges, jf. covid-19-forskriften § 16. Man må derfor foreta en konkret vurdering av hvilke behandlinger som kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Ikke alle spørsmål relatert til gjennomføringen av behandling vil være løst direkte i Helsedirektoratets veiledning. I slike tilfeller må man gjøre en selvstendig vurdering av hva som er smittevernfaglig forsvarlig, og ved tvil anbefaler NFF at man innhenter vurdering fra kommunelegen eller annen kompetent smittevernkompetanse. Eksempler på spørsmål som ikke er løst direkte i Helsedirektoratets veiledning, er antall pasienter og avstanden mellom dem ved gruppebehandling.

Helsedirektoratets veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19) finner du her:

Helsedirektoratets råd og regler for områder i tiltaksnivå A, B og C er publisert her:

Husk at kommunen kan ha innført strengere lokale smittevernregler enn regjeringen. NFF anbefaler derfor medlemmer å holde seg oppdatert på gjeldende lokale tiltak, og å gå i dialog med kommunelegen ved behov for konkrete avklaringer.

(Illustrasjonsfoto: fra iStockphoto.com)