Nye takster og andre endringer fra 1. juli

Plakater med takstinformasjon som gjelder fra 1. juli 2019 og en del andre endringer fra samme dato er nå tilgjengelige på våre nettsider.


Oppdaterte nettsider er oppført her som relaterte lenker.

Viktig å merke seg fra 1. juli 2019 er at:

  • nye fysioterapitakster gjelder.
  • driftstilskuddet økes til kr 447 720.
  • L-takstene endres.
  • bidraget for ridefysioterapi (takst T99) økes til kr 310.
  • fastlønnstilskuddet økes til kr 209 200 for 2019.
  • ny pasientjournalforskrift trer i kraft.

Artikkelen oppdatert 26. og 27. juni 2019 med lenker til L-takster fra 1. juli 2019 og informasjonsskriv fra Norsk Fysioterapeutforbund, og 1. juli 2019 med lenke til ny stønadsforskrift på Lovdata.no.