Nye koronatiltak fra onsdag 15. desember

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.


I tillegg til de tiltakene som ble innført fra 9. desember, er det nå innført flere råd og anbefalinger om å begrense eller avstå fra innendørs fritidsaktiviteter som for eksempel trening. Se relaterte lenker til regjeringens pressemeldinger og tidligere artikler på NFFs nettsider m.m.

NFF vil oppdatere informasjon til våre medlemmer fortløpende så snart vi vet mer.

Husk at 1-meteren fortsatt gjelder!

Tiltak som gjelder alle fra midnatt til onsdag 15. desember 2021:

De nye nasjonale tiltakene som gjelder for næringsdrivende fysioterapeuters drift av virksomhet fra natt til onsdag 15. desember er:

Generelle råd og anbefalinger for alle om avstand og sosial kontakt

 • Alle bør (fortsatt) holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, det vil si på jobben med videre.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder, og kan få betydning for behandling.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper, som for tiltakene som ble innført fra 091221.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt). Fysioterapeuter bør vurdere om videokonsultasjon eller andre smitteverntiltak kan være aktuelt for å sikre behandlingstilbudet.

Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lenger, eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Felles regler for karantene og isolasjon for alle virusvarianter:

Det innføres felles regler for isolasjon og smittekarantene uavhengig av virusvariant. Se lenke for mer informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tydeligere-test-prioritering-og-strengere-karanteneregler/id2892057/

Arbeidsliv:

 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt). Det medfører at sekretariatet fortsetter på hjemmekontor.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. Her må fysioterapeuten gjøre sine egne vurderinger av hva som er smittevernfaglig forsvarlig. Ved tvil kan for eksempel kommuneoverlegen kontaktes.
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbudet om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. For eksempel i resepsjoner og treningshall, garderober der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift:

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for svømmehaller og treningssentre gjelder fortsatt.
 • I tillegg gjelder følgende nye krav som nevnt under for svømmehaller og treningssentre:

Svømmehaller og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt)

 • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
 • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Organiserte fritidsaktiviteter
For fysioterapeuter som driver organisert trening for barn og unge på fritiden, er det nyttig å kjenne til følgende tiltak for barn og unge:

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Fysioterapeuter som driver med trening for voksne, kan ha nytte av å kjenne til:

 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maksimalt 20 personer og holde 1 meter avstand.
 • Innendørs organisert trening og arrangementer anbefales utsatt eller avlyst. Dette kan ha betydning for spesielle treningsgrupper som fysioterapeuter har ansvar for, for eksempel ved treningssentre, frisklivsentraler med videre.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Høyskoler og universiteter må tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen, så langt det er mulig (nytt krav, var tidligere en anbefaling).

Testing: Personell i helse- og omsorgstjenestene er blant gruppene som skal prioriteres.

For mer informasjon om de forskriftsfestede smitteverntiltakene, se lenke til covid-19-forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-08-3425.

NFF oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på internettsidene til NAV for å være best mulig informert om hva som gjelder for dem:

www.nav.no

I tillegg anbefales at man holder seg oppdatert på myndighetenes informasjonssider

Folkehelseinstituttets anbefalinger: www.fhi.no

Regjeringen/nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsedirektoratets temaside om Covid-19: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Helse Norge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med NFF via "Min side" på NFFs nettsider, se "Kontakt" og "Mine saker" i menyene der. Husk at NFF normalt ikke svarer ut spørsmål på ulike Facebook-sider, og at det er bedre å ta kontakt direkte med dine rådgivere i sekretariatet.

(oppdatert 14. desember 2021 med kravet til høyskoler og universiteter og test-prioritering)