Nye honorartakster og egenandeler

Fra 1. juli 2022 gjelder ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m., med tilhørende honorartakster og egenandeler.


Se relatert lenke til den nye stønadsforskriften, og nye takstplakater vedlagt som relaterte dokumenter.

Merk spesielt egne egenandelstakster for turnuskandidater, som Norsk Fysioterapeutforbund har arbeidet for å få opprettet. Innføring av nye takster for turnuskandidater i avtalepraksis åpner for at avtalefysioterapeut kan innrapportere egenandelen for behandling gitt av turnuskandidat og få refundert egenandelene hvis pasienten har frikort. Les mer om dette i det vedlagde informasjonsskrivet.