Norsk autorisasjon – nordiske søkere

Nordiske fysioterapeuter som ønsker norsk autorisasjon, bør søke snarest mulig, oppfordrer Helsedirektoratet. Les hvorfor her.


Helsedirektoratet oppfordrer ferdigutdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land, og som vurderer å søke autorisasjon i Norge, om å søke så snart som mulig. Den som søker om norsk autorisasjon, må ha fullført og bestått hele utdanningen, fått utstedt vitnemål, og oppnådd autorisasjon i det aktuelle nordiske studielandet.

Bakgrunnen for denne oppfordringen er at etter en ennå ikke bestemt dato vil søknader om norsk autorisasjon bli vurdert etter EØS-regelverket, ikke etter den nåværende nordiske overenskomsten. Det innebærer blant annet at fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning og autorisasjon fra et annet nordisk land, vil måtte få vurdert om de må gjennomføre turnustjeneste i Norge, eller en periode med veiledet yrkesyrkespraksis med tilsvarende innhold. Dette er ikke et krav etter den nåværende avtalen.

Les mer om endringene på www.helsedirektoratet.no: