Norsk Fysioterapeutforbunds historie fra 1936 til 2016

Norsk Fysioterapeutforbunds historie fra oppstarten i 1936 og frem til 2016 er nå publisert på våre nye historiesider.


I mai 2014 tok Lisbeth Hårstad, Inga Bilberg og Toril Bergerud Buene initiativ til dette prosjektet, og har samlet historiske fakta og bilder fra forbundets første 80 år. I første fase munnet dette arbeidet ut i jubileumsheftet som ble utgitt i 2016, og som finnes både i trykt versjon og som e-blad på NFFs publikumsnettsider.

I de 20 kapitlene som nå publiseres på våre nye historiesider, går forfatterne grundig til verks. Vi får oversikt over opprettelsen av lokalforeningene i 1895 og frem til dagens regioner. Andre stikkord er lønns- og arbeidsvilkår, etter- og videreutdanning, forskning, faggruppenes historie og internasjonalt samarbeid. 

Ta deg tid til et dypdykk i NFFs historie – dette er spennende lesestoff!

(Foto: Norske Sygegymnasters Landsforbunds landsmøte 24. juni–2. juli 1949, utenfor Universitetet i Oslo, Gamle festsal. Arkivfoto.)