Nordisk kongress om spiseforstyrrelser

I dagene 9.–11. september 2020 er Norges idrettshøgskole arena for NEDS Conference 2020 – en nordisk kongress for forskere og klinikere med interesse for spiseforstyrrelser.


Kongressen arrangeres av Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser, i samarbeid med Nordic Eating Disorder Society (NEDS). Temaet for 2020-kongressen er "From prevention to recovery".

Foreløpig program og annen informasjon: Se relaterte lenker.

Spørsmål om kongressen må rettes til arrangøren.