Næringspolitisk råd for 2020–2022 er valgt

Det elektroniske valget på nestleder og fem medlemmer til Næringspolitisk råd ble avsluttet 31. desember 2019 ved midnatt. Alle de innstilte kandidatene ble valgt.


Nestlederen og de fem medlemmene i Næringspolitisk råd skal velges av Norsk Fysioterapeutforbunds selvstendig næringsdrivende medlemmer, i et elektronisk valg. Rådets leder, Per Olav Moberg Peersen, ble valgt på Hovedlandsmøtet 2019, etter innstilling fra forbundets sentrale valgkomité. Medlemmenes tilslutning til valgkomiteens innstilling på de seks øvrige medlemmene innebærer at sammensetningen av Næringspolitisk råd for treårsperioden 2020–2022 er følgende:

Leder:
Per Olav Moberg Peersen

Nestleder:
Lars Håvard Høgvoll

Medlemmer:
Morten Hagenes
Lene Cammermeyer Ziener
Anita Iversen
Espen Linaker
Vegard Ølstørn

Presentasjoner er vedlagt som relaterte dokumenter.

(Artikkelen revidert og oppdatert med valgresultat 2. januar 2020.)