Næringsdrivende forskjellsbehandles

Skuffende svar fra Arbeids- og sosialdepartementet om rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende som måtte stenge.


– Det er en stor forskjell på å drive praksis som selvstendig næringsdrivende og å være ansatt. Det  er en forskjell som jeg som forbundsleder anerkjenner. Likevel mener jeg det er urimelig å gjøre forskjell på selvstendig næringsdrivende og ansatte når det gjelder sykepenger i den situasjonen hvor våre medlemmer ble pålagt å stenge, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

NFF har derfor tatt opp saken med Arbeids og- sosialdepartementet.

– Mens arbeidstakere kan få rett til sykepenger dersom de må være hjemme for å hindre smittespredning, får selvstendig næringsdrivende ingen støtte etter de samme reglene i folketrygdloven, sier Lund.

Det er her tale om en regel i folketrygdloven § 8-4 nr. f) som sikrer arbeidstakere fulle sykepenger dersom de blir pålagt å være hjemme for å hindre smittespredning. Det er samme situasjon som våre medlemmer har vært i under påbudet om å holde stengt.

Nå har Arbeids og- sosialdepartementet svart på NFFs brev.

– Det er skuffende lesning, sier Lund, som mener de selvstendig næringsdrivende får en «kald skulder» fra departementet når det vises til at næringsdrivende kan søke støtte etter stønadsordningen til inntektssikring og kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader.

– Disse ordningene gir ingen kompensasjon for inntektstap de første 16 dagene, og gir bare begrenset inntektsstønad opp til 6 G. Særlig selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftstilskudd har slitt i denne perioden, sier Lund, som er opptatt av at alle medlemmer skal få den hjelpen de trenger.

NFF har denne uken sendt brev til Statsministerens kontor og flere departementer der NFF tar opp svakheter ved de ulike stønads og- kompensasjonsordningene, og ber om nye tiltak for å bedre medlemmenes situasjon.

Arbeids- og sosialdepartementets svar er vedlagt som relatert dokument.

(Bilde av "Norges lover": Andreas Haldorsen 2016, Flickr.com.)