Når fysioterapi erstatter kirurgi

Mandag 12. oktober er det duket for NFFs digitalt arrangerte temadag med tittelen "Fysioterapi erstatter kirurgi – når er det er klokt valg?". Det er fortsatt ledige plasser!


Hensikten med temadagen er

  • å løfte fysioterapeuters kompetanse der fysioterapi kan erstatte kirurgi i oppfølging og behandling av pasienter med muskelskjelettplager,
  • å synliggjøre fysioterapeuters rolle i samhandling med øvrig helsepersonell, og
  • å stimulere til diskusjon om hvordan man kan gjøre kloke valg i oppfølgingen av denne pasientgruppen.

Temadagen er rettet mot fysioterapeuter og annet helsepersonell, som fastleger og ortopeder, med interesse for rehabilitering av pasienter med muskelskjelettplager.

Temadagen vil gjennomføres digitalt. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til foredragsholdere underveis.

Torsdag ettermiddag 8. oktober er nærmere 200 deltakere påmeldt, men det er fortsatt ledige plasser. Se presentasjonen på NFFs kurskalender for mer om det praktiske og for påmelding:

(Artikkelen oppdatert 8.10.2020 kl. 1558.)