Når en fysioterapeut også er personlig trener

Det er viktig at fysioterapeuter forstår utfordringene med å kombinere rollen som fysioterapeut med andre helse- og treningsrelaterte yrker, for eksempel personlig trener.


Det er en økende trend at fysioterapeuter kombinerer yrket med andre helse- og treningsrelaterte yrker. Temaet har blitt ytterligere aktualisert ved tidsskriftet Fysioterapeuten sin artikkelserie om kombinasjonen av rollene som personlig trener og fysioterapeut i september 2020. Likevel er det mange som er ikke klar over at de kan miste autorisasjonen som helsepersonell dersom de blander sammen rollen som fysioterapeut med andre helse- og treningsrelaterte yrker på en slik måte at de bryter reglene i helsepersonelloven.

I artikkelen nedenfor gjør vi rede for utfordringene ved å kombinere disse yrkene: