NFFs turnusseminar – en veiviser til arbeidslivet

Turnusfysioterapeutene på Norsk Fysioterapeutforbunds seminar på OsloMet 4. april fikk med seg mye viktig kunnskap om arbeidslivet og verdien av fagorganisering.


Regionleder Karianne Bruun Haugen i NFF region Osloområdet åpnet seminaret med å understreke hvor viktig det er også for fysioterapeuter å være medlem av en fagorganisasjon. Hva gjør Norsk Fysioterapeutforbund for å fremme faget og fysioterapeuters interesser, og hva kan forbundet tilby medlemmer som er i oppstarten av sin yrkeskarriere?

Oppgaver og ansvar – og en advarsel
Turnusfysioterapeutene fikk en gjennomgang av NFFs viktigste oppgaver, målsetninger og innsatsområder. Å bidra til å sikre en god lønns- og inntektsutvikling hos fysioterapeuter og å drive politisk påvirkningsarbeid overfor politikere og fagmyndigheter er åpenbare oppgaver for forbundet. Det handler om å medvirke til gode fag- og helsepolitiske beslutninger på myndighetsnivå. Men disse oppgavene er ikke de eneste. For NFF er det også viktig å understreke hvilket ansvar fysioterapeuten har i sin yrkesutøvelse i henhold til lovverk og yrkesetikk, og hvor viktig det er for fysioterapeuter å holde seg faglig oppdatert for å kunne levere den beste kvaliteten på fysioterapitjenestene til enhver tid. I tillegg er NFF også opptatt av at NFF, fysioterapeuter og helsevesenet generelt må ivareta et samfunnsmandat: å sørge for at de viktigste behovene i befolkningen blir dekket, og at vedtatt helsepolitikk blir fulgt opp.

NFFs regionleder la dessuten stor vekt på å peke på hva spesielt ferske fysioterapeuter bør være på vakt mot i arbeidslivet, og hva NFF har gjort og kan bistå med i slike saker. Hennes eksempel var utlysingen av stillinger som miljøterapeut i Oslo kommune. Der har det i noen tilfeller vært krav om autorisasjon som fysioterapeut, selv om de fleste av oppgavene som ble beskrevet i utlysingen, hadde lite eller ingenting med fysioterapi å gjøre, og stillingene er lønnet lavere enn fysioterapeutstillinger. Hun advarte mot å søke stillinger der det er åpenbart at fysioterapeuter ikke får brukt og utviklet sin kompetanse, og der formålet er å spare penger ved å ansette autorisert helsepersonell i en "altmulig"-stilling i stedet for å ansette en fysioterapeut til å utøve fysioterapi.

Bruun Haugen avsluttet med å fortelle om arbeidsmåtene og oppgavene i NFF region Osloområdet, om regionleders kontakt med politikere, og om de helsepolitiske innsatsområdene som hele NFF arbeider med nå, som svarer på store samfunnsutfordringer: folkehelse, arbeid og helse, og habilitering og rehabilitering.

Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF)
Etter Bruun Haugens presentasjon var turen kommet til Kristin Bakkeli fra styret i UFF til å presentere UFFs organisasjon og arbeid. UFF er et interessefellesskap for fysioterapeuter som er i sine første år i yrkeslivet. 394 NFF-medlemmer er i dag også medlem i UFF. Bakkeli fortalte om hva UFF kan bidra med når det gjelder bistand til medlemmene og andre medlemsfordeler. Det omfatter blant annet veiledning for den som er ny i arbeidslivet, og for den vil arbeide utenlands, gratis rådgivning, og kurs med rabatt.

Jus i arbeidslivet
Resten av seminaret tok for seg juridiske og praktiske forhold knyttet til arbeidslivet, samt en presentasjon av Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe ved leder Lars Håvard Høgvoll. Advokat Morten Bjerkhaug og advokatfullmektig Susanne Gallala tok for seg temaene jobbsøking og inngåelse av arbeidsavtale og fysioterapeuten som næringsdrivende.

(Alle foto: Vidar Rekve)

Karianne Bruun Haugen

Kristin Bakkeli

Karianne Bruun Haugen
Kristin Bakkeli