NFFs håndbok for 2020–2022

Håndbok 2020–2022 er nå publisert på våre organisasjonsnettsider. Håndboka inneholder NFFs lover og vedtekter, diverse retningslinjer m.m.


Forbundsleder Gerty Lund har skrevet et forord.

Håndboka er oppdatert med endringer vedtatt på Hovedlandsmøtet 2019. Den retter seg i hovedsak mot NFFs organisasjonstillitsvalgte og ansatte, men innholdet vil også være nyttig for medlemmer som vil sette seg inn i organisatoriske forhold i forbundet.

Du finner håndboka her: