NFF søker assisterende forhandlingssjef

Vil du være med å utvikle tariffarbeidet og lede forhandlinger for fysioterapeuter? Vi søker etter en person med tarifferfaring, gjerne fra tariffområde Spekter, til nyopprettet stilling som assisterende forhandlingssjef.


Er du vår assisterende forhandlingssjef? Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Unio har 13 medlemsforbund med til sammen mer enn 370 000 medlemmer, hvor NFF har over 10 000 av disse. NFFs forhandlingseksjon forhandler kollektivt og individuelt på vegne av våre medlemmer gjennom Unio, og yter bistand direkte overfor tillitsvalgte og medlemmer. Som assisterende forhandlingssjef vil du få ansvar for utviklingen av NFFs tariffarbeid og sikre at vi arbeider involverende og effektivt.

I NFF møter du en variert, fleksibel og sosial arbeidshverdag. Vi tror på sterk faglig kompetanse, utvikling og det å være godt forberedt. Du inngår i en forhandlingsseksjon med ni dyktige medarbeidere. Vi holder til sentralt i Oslo, med kort vei til kollektivtransport, og har god sykkelparkering med garderobe. Du får fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og mulighet for stor påvirkning.

Vi søker deg som har tariff- og forhandlingserfaring, gjerne fra tariffområdet Spekter. Du har erfaring som tillitsvalgt, fra organisasjonslivet eller annen forhandlingsbakgrunn. Du er fysioterapeut eller har bakgrunn som jurist, samfunnsviter, eller annen helsepersonellbakgrunn. Det viktigste er realkompetansen innenfor tariff og forhandlinger. 

Du kjenner til partsarbeid enten fra arbeidstaker eller arbeidsgiversiden. Du trives med å lede og formidle, og har trolig jobbet med ett av våre tariffområder: Unio, KS, Spekter, Virke, stat eller Oslo kommune. Det er en fordel om du har vært tillitsvalgt i arbeidstakerorganisasjon eller har erfaring fra arbeidsgiversiden. Du trives med å ta ledelse og ansvar, har en konstruktiv tilnærming til utfordringer, og bygger gode relasjoner både internt og eksternt. Du har erfaring fra/kunnskap om organisasjonsarbeid.

Stillingen rapporterer til forhandlingssjef, og samhandler tett med alle medarbeidere i seksjonen og sekretariatet.

Noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle det faglige tariffarbeidet på tvers av NFFs tariffområder
 • Delta i Unios forhandlingsutvalg
 • Delta i, og holde, kurs og opplæringsvirksomhet for tillitsvalgte
 • Støtte til NFFs tariffpolitiske utvalg – forankre arbeidet administrativt og politisk
 • Arrangere tariffkonferanser
 • Ansvar for NFFs årlige lønnsundersøkelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra forhandlinger
 • Erfaring fra minst ett tariffområde
 • Erfaring som tillitsvalgt
 • Erfaring fra organisasjonslivet fra enten arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden
 • Ledelseserfaring

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Dersom du ønsker informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder og forhandlingssjef Thea Wessel Jørgensen, tlf. 913 45 224, twj@fysio.no. CV og søknad sendes til jobb@fysio.no. Søknadsfrist er mandag 2. mars, og søknader behandles fortløpende. 

* * *

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er en organisasjon for fysioterapeuter med over 10 000 medlemmer. Forbundet ivaretar medlemmers faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag. Våre medlemmer omfatter så vel ansatte i offentlig og privat virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Forbundet har et sekretariat med tre seksjoner: Fag- og helsepolitikk, Forhandling, og Økonomi og administrasjon, med totalt 35 medarbeidere

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)