NFF – det naturlige valget

I dag lanserer Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) en vervekampanje som gir nye medlemmer en ekstra økonomisk medlemsfordel, og vinnersjanser til medlemmer som verver dem.


Nye medlemmer vil få gratis medlemskap i NFF og NFFs faggrupper – altså ingen kontingenter å betale – ut oktober 2021. Den fordelen gir vi alle yrkesaktive fysioterapeuter som melder seg inn i NFF i kampanjeperioden, som varer fra i dag og fram til 1. november. Fordelen gis også til turnusfysioterapeuter som ikke har vært studentmedlemmer i NFF.

NFFs yrkesaktive medlemmer, inkludert turnusfysioterapeuter, kan for sin del vinne fribillett til Fysioterapikongressen 2022, dersom de verver nye medlemmer til NFF i de medlemskategoriene som får gratis medlemskap i kampanjeperioden.  

I de neste nyhetsartiklene som kommer på NFFs forbundsnettsider i dag, gir vi nærmere informasjon om fordelene og vilkårene i høstens kampanje. Følg med!

Medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund er det naturlige valget for alle som jobber med eller studerer fysioterapi. Et budskap som åpenbart rammer inn NFFs verveaktiviteter, men også NFFs kontinuerlige arbeid for å fremme fysioterapi og fysioterapeuters interesser, og for å styrke NFF faglig, politisk og organisatorisk. 

Er du interessert i å bli medlem i NFF, eller å verve medlemmer? Nedenfor har vi oppsummert noen av de gode grunnene til å være medlem i forbundet. På medlemskaps- og innmeldingssiden og i NFFs brosjyre for nye medlemmer finner du mer informasjon, se relatert lenke og dokument.

_____

Norsk Fysioterapeutforbund er der for deg. Vi utvikler og fremmer faget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen, og vi skal fremme kvalitet og høy etisk standard i fagutøvelsen.

NFF har 13 ulike faggrupper som ivaretar alle fagområdene og setter retning for fagets utvikling. I tillegg kommer Nyutdannede fysioterapeuter, en interessegruppe der alle i NFF som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon automatisk er medlem.

NFF har en kursrekke tilpasset ditt behov
Medlemmer i faggrupper er med på å utvikle NFFs kursvirksomhet.

Tidsskriftet Fysioterapeuten …
… er inkludert i medlemskapet, og kommer med sju utgaver i året på papir. Som NFF-medlem får du tilsendt det beste fagtidsskriftet som finnes for norske fysioterapeuter.

Din støtte i arbeidslivet
Som medlem har du tilgang til tillitsvalgte, enten du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende. De sitter sentralt i våre råd, utvalg og faggrupper. De vet hvor din sko trykker, enten du er ansatt eller jobber med eller uten driftstilskudd.

I NFFs sekretariat i Oslo sitter erfarne jurister, advokater, kursholdere og fagutviklere. De jobber sammen med 13 faggruppeledere, tillitsvalgte i organisasjonen og på arbeidsplassene, fem regionledere og en forbundsleder for at medlemmene i NFF skal få en god fysioterapihverdag.

NFF fører lønnsforhandlinger med stat, kommune, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter på dine vegne. Vi forhandler om takster på dine vegne. Vi gir deg også gratis juridisk bistand ved nedskjæringer, omorganiseringer og andre forhold.

NFF har fem regionledere
Uansett hvor i landet du jobber som fysioterapeut, har du en regionleder du kan kontakte om saker du er opptatt av. Regionlederne jobber med å utvikle fysioterapitjenesten i samsvar med NFFs politikk og promotere fysioterapi gjennom synliggjøring og påvirkningsarbeid. Din regionleder hjelper deg med påvirkningsarbeid mot beslutningstakere, i samarbeid med lokale fysioterapeuter og tillitsvalgte.

Økonomiske medlemstilbud
Som medlem i NFF har du ikke bare fordelen av å være organisert i et forbund som styrker faget ditt og kjemper for fysioterapeuters interesser. Du har også muligheten til å redusere store og små utgifter du har som privatperson og yrkesutøver. På fysio.no/medlem ser du våre mange rabattavtaler og andre medlemstilbud, blant annet boliglån med lav rente og et godt forsikringstilbud.

Som medlem har du en svært gunstig pakke med fem ulike forsikringer, blant annet liv, ulykke og uførhet, til kun kr 198 per måned. Les mer om den her:

_____