NAV godtar sykemeldinger uten personlig fremmøte

NAV godtar sykmeldinger fra manuellterapeuter og kiropraktorer uten personlig oppmøte, så lenge de vurderer det som faglig forsvarlig.


Under korona-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding eller legeerklæring uten personlig frammøte.

NAV godtar også sykmeldinger fra manuellterapeuter og kiropraktorer uten personlig oppmøte, så lenge de vurderer det som faglig forsvarlig. Manuellterapeuter har fullmakt til å sykmelde innen muskel- og skjelettområdet.

Se mer informasjon her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/godtar-sykmeldinger-og-legeerklaeringer-uten-personlig-fremmote-under-pandemien