"Kloke valg"-kampanje

(oppdatert 16. november 2021) Torsdag 11. november var det lanseringskonferanse for #mererikkealltidbedre, en publikumsrettet kampanje i regi av "Gjør kloke valg"-samarbeidet, der Norsk Fysioterapeutforbund er med.


"Gjør kloke valg"-samarbeidet består av tolv organisasjoner som ønsker å motvirke unødvendig og potensielt skadelig medisinsk aktivitet, i særdeleshet overutredning, overdiagnostikk og overbehandling. 

Den publikumsrettede kampanjen #mererikkealltidbedre skal vare i fire uker fra 11. november. Målet er å skape større bevissthet i befolkningen om betydningen av at helsetjenestene innrettes og benyttes til pasientens beste.

Blir du med på å fremme budskapet? I denne artikkelen finner du plakater og enkelte bilder som er generelle, og dermed kan brukes av flere helseprofesjoner. Vi oppfordrer NFFs medlemmer til å bruke materialet til oppslag på arbeidsplassen og deling i sosiale medier, med emneknaggene #mererikkealltidbedre og #klokevalg.

Kontaktperson i NFF:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.