Medlemsfordel: regnskap

NFF har inngått ny medlemsfordelsavtale med regnskapsselskapet Norway Corporate Services AS.


Avtalen innebærer at NFFs medlemmer gis mulighet til å kontakte Norway Corporate Services AS vedrørende spørsmål som relaterer seg til regnskap.

Hva kan du få svar på?
Eksempler på aktuelle spørsmål kan være:

  • kompensasjonsordningene korona
  • begrensninger og muligheter for skattefradrag,
  • firmabil vs. privat bil,
  • lønn og utbytte,
  • virksomhetens selskapsform,
  • kjøp og salg av virksomhet, og
  • andre spørsmål om økonomi og egen virksomhet.

Medlemmene vil uten kostnader – innenfor en ramme på 45 minutter – få en overordnet vurdering av spørsmålsstillingen/saken, og en anbefaling på videre saksgang dersom saken ikke kan avklares i løpet av samtalen.

Ved ytterligere bistand tilbyr Norway Corporate Services AS rabatterte priser på gjeldende timepriser for NFFs medlemmer.

Hvordan går du frem?
Medlemmer som ønsker å konsultere Norway Corporate Services AS, må først ta kontakt med NFFs sekretariat for å få forespørselen vurdert i NFFs forhandlingsseksjon. Send e-post til regnskap@fysio.no.

(Sist oppdatert 11.01.2021)