MUSS-konferansen 2022 – hybridkonferanse

I dagene 10. og 11. november avholdes 11. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS). Den er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre med interesse for muskelskjeletthelse.


Konferansen arrangeres i år som en hybridkonferanse, fysisk på Comfort Hotel Runway, Gardermoen, og som webinar.

MUSS-konferansen er tverrfaglig, og går over to dager med spennende foredrag om arbeid og muskelskjeletthelse og muskelskjeletthelse hos barn og unge. Konferanse har i tillegg fokus på prioriteringer for forskning og behandling av muskelskjeletthelse, og foredrag og debatt om behovsidentifisert forskning for muskelskjelettfeltet. Videre gir konferansen oppdatert forskning gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner.  

Konferanseprogrammet er vedlagt som relatert dokument. Annen informasjon og påmelding: Se relaterte lenker og invitasjonen nedenfor.

(Foto, topp (utsnitt): Bo Mathisen)

* * *

Invitasjon til

11. Nasjonale forskningskonferanse – muskelskjeletthelse (MUSS)

Sted: Webinar og Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen

Tid: 10.–11. november 2022

Meld deg på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Hybridkonferanse
Vi satser på å arrangere en konferanse med fysisk tilstedeværelse på Comfort Hotel Runway, Gardermoen i tillegg til webinar. 

Abstrakt - frie foredrag/posterpresentasjon
Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 14. september 2022. Vi ønsker sammendrag fra studier i alle faser – fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Slik får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Utdeling av tre priser
På årets konferansen blir det delt ut en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. Utdeling av de tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.

Påmelding
Meld deg på via følgende lenke: https://www.trippus.net/muss2022/deltaker

For mer informasjon om konferansen, se www.muss.no
Websiden oppdateres fortløpende.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,

Rådet for muskelskjeletthelse (RMH) og Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS)

v/ John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim, Amy Martinsen og Linda M. Pedersen.

For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen

e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23 01 61 71/911 06 219