Lønnsundersøkelsen for 2020 er utsatt

Et tariffoppgjør gjennomført seint på året har som konsekvens at NFFs årlige lønnsundersøkelse må flyttes til februar 2021.


Utsettelsen av årets lønnsforhandlinger i stat, KS, Oslo kommune, Spekter og Virke medfører at NFFs medlemmer i disse tariffområdene får forsinkede resultater/lønnsendringer. I samråd med Tariffpolitisk utvalg har NFFs sekretariat derfor bestemt at den årlige lønnsundersøkelsen sendes ut i løpet av februar 2021.