Lønnsundersøkelsen for 2018 – få dager igjen!

Medlemmer som ble invitert til å delta i NFFs lønnsundersøkelse for 2018, men som ikke har fått svart, har fremdeles muligheten de neste dagene.


Den årlige lønnsundersøkelsen er et av de viktigste redskapene for NFF i lønnsforhandlingene, og gjør det mulig for oss å følge utviklingen i det reelle lønnsnivået fra år til år. I tillegg til lønnsdata gir undersøkelsen oss nyttig og verdifull informasjon om blant annet tilsettingsforhold, ansiennitet, uttelling i lokale forhandlinger m.m. Informasjonen vi får gjennom lønnsundersøkelsene, er meget viktig for NFFs videre arbeid.

Svarprosenten i lønnsundersøkelsen i 2017 var høyere enn det som har vært vanlig for slike undersøkelser de siste årene. I skrivende stund vet vi at oppslutningen om 2018-undersøkelsen er litt høyere enn for 2017, men vi vil gjerne ha den enda noen hakk opp. Vi håper og tror at det fremdeles finnes mange flere ansatte medlemmer som ønsker å bidra til undersøkelsen for 2018 før den avsluttes, og vil få takke alle som tar seg tid til å delta.

(Artikkelen oppdatert 8. januar 2019.)