Lønnsundersøkelsen 2019

Medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund har nå fått invitasjon til å delta i den store, årlige lønnsundersøkelsen som forbundet gjennomfører.


Undersøkelsen stiller spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og sendes ut til alle våre ansatte yrkesaktive medlemmer som er oppført med e-postadresse i medlemsregisteret.

Turnusfysioterapeuter er ikke omfattet av denne undersøkelsen, fordi de har fast avtalt lønn. Andre som ikke er omfattet, er ansatte i tariffområder med få ansatte. Dette er for å kunne ivareta anonymiteten. Heller ikke ansatte som får sin lønn forhandlet av andre forbund, eller har dobbeltmedlemskap, er omfattet.

I fjorårets undersøkelse var deltakelsen på over 55 prosent, og vi håper selvsagt på enda bedre oppslutning i år. Det er sendt ut lenke til hver og en, denne er personlig, og kan ikke videresendes.

Takk for at dere bidrar!

Kontaktperson: