Lettelser i nasjonale koronatiltak

Noen hovedpunkter: endringer i TISK-strategien, mer fysisk undervisning på universiteter og høyskoler, flere deltakere på arrangementer, mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten.


Regjeringen varslet på sin pressekonferanse torsdag 13. januar 2022 kl. 1900 flere endringer i nasjonale koronatiltak. Endringene trer i kraft fra 14. og 15. januar. Neste vurdering av tiltakene vil skje i begynnelsen av februar. Se relatert lenke til pressemelding med alle tiltak og begrunnelser.

Endringene som er omtalt, gjelder nasjonalt. Kommunene har fortsatt mulighet til å innføre, eller videreføre, strengere tiltak lokalt, og fysioterapeuter må derfor holde seg orientert om eventuelle slike.

Fra TISK til TI(sk)
Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test. Smittesporingen skal konsentreres om sårbare grupper og ubeskyttede miljøer.

Endringene begrunnes i at TISK-strategien har vært ressurskrevende for kommunene og en belastning for arbeidslivet. Med økende smitte på grunn av omikron-varianten blir generell smittesporing uhåndterlig, og karantenereglene holder i uforholdsmessig grad folk borte fra jobb og studier.

Les mer om TISK-endringene her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/

Endringene i TISK-strategien er innarbeidet i relevante deler av rådene for helsevirksomhet med én-til-én-kontakt. Se relaterte lenker.

Mer fysisk på universiteter og høyskoler
Regjeringen anbefaler at høyskoler og universiteter tilrettelegger for mer fysisk undervisning. Er tilgangen til tester tilstrekkelig, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter, og det bør være enkel tilgang til tester på campus. Undervisning i større auditorier kan skje med opptil 200 til stede, og bruk av munnbind er påbudt.

Flere deltakere på arrangementer
Det blir fortsatt antallsbegrensninger, både for private sammenkomster og offentlige arrangementer innendørs. Sistnevnte får en begrensning på 30 uten tilviste plasser, og 200 med tilviste plasser. Bruk av munnbind er påbudt.

Vurderer koronasertifikat:
Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på blant annet arrangementer. Formålet er blant annet å bidra til å lette på tiltakstrykket for den store andelen av befolkningen som er vaksinert.

Les mer om dette:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vurderer-koronasertifikat-pa-arrangementer-og-serveringssteder/id2895491/

Organisert idrett og trening

Barn og unge under 20 år:

Utendørs aktiviteter gjennomføres som normalt. Anbefalt gruppestørrelse innendørs: omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort. Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne over 20 år:

Innendørs anbefales maksimalt 20 personer og én meter avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meters avstand.

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig. Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)