Leder for NFFs seksjon for arbeidsliv

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) søker en sterk, stolt og synlig leder, som brenner for utvikling og styrking av fysioterapeuters rammevilkår i arbeidslivet.


Norsk Fysioterapeutforbund søker etter en av virksomhetens viktigste personer. Er det deg? I rollen som leder for NFFs seksjon for arbeidsliv får du ansvar for et bredt spekter av oppgaver og tjenester som krever fokus på prosessarbeid, samhandling internt i seksjonen, mellom seksjonene i sekretariatet, samt med tillitsvalgte og organisasjonsledd. 

Seksjon for arbeidsliv består av ni kunnskapsrike medarbeidere. Seksjonens formål er å legge til rette for at NFF ivaretar og utvikler medlemmenes rettigheter og rammevilkår for både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Seksjonen skal sørge for at NFFs medlemmer får nødvendig bistand, råd og informasjon innen området arbeidsliv og jus. Seksjonen skal sørge for at NFFs tillitsvalgte og kontaktpersoner har nødvendig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver.

Seksjonens ansvarsområder er:

 • Legge til rette for at NFF kan fatte beslutninger om NFFs arbeidslivspolitikk, og gi støtte til det politiske påvirkningsarbeidet innen arbeidslivsområdet.
 • Forberede og gjennomføre NFFs tariff-, takst- og avtaleforhandlinger i tråd med NFFs vedtatte politikk.
 • Legge til rette for, og sikre gjennomføring av tillitsvalgt- og kontaktpersonopplæring.
 • Legge til rette for NFFs dialog med samarbeidspartnere og myndigheter innenfor arbeidslivsområdet.
 • Videreutvikle NFFs informasjon, service, rådgivning og medlemsbistand til både selvstendig næringsdrivende medlemmer og medlemmer med et ansettelsesforhold, i tråd med behovet til medlemmene.
 • Sikre at NFF har tilgang til juridisk rådgivning innenfor områdene arbeidsrett, helserett og relevant regelverk innenfor selvstendig næringsdrift.

Som seksjonsleder inngår du i generalsekretærs ledergruppe, og har gjennom det et ansvar for å sikre at sekretariatet systematisk, planmessig og koordinert jobber for å oppnå NFFs visjon og organisasjonens vedtatte mål. Som seksjonsleder setter du fokus på samspill, tydelig kommunikasjon, prosessarbeid og motivasjon. Sammen med ledergruppa skal du bidra til å videreutvikle NFF som en profesjonell profesjonsforening med gjennomslagskraft. 

Arbeidslivet og helsetjenesten er i stadig endring. En stadig større andel fysioterapeuter arbeider utenfor offentlig helsetjeneste, og dette er en gruppe som har andre behov enn ansatte har. NFFs tjenester og tilbud overfor denne gruppen må videreutvikles.

Av bakgrunn tror vi at vår nye seksjonsleder har:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen rettsvitenskap.
 • formell lederutdanning – relevant erfaring som leder kan erstatte formell lederutdanning.
 • dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner, herunder måloppnåelse, ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø, evne til helhetstenking, samt økonomistyring.
 • kunnskap og/eller erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid.
 • kompetanse på arbeidsrett, helserett eller privat næring.
 • forhandlings- og tariffkompetanse.
 • god forståelse for økonomi med tanke på takst- og tarifforhandlinger.

Organisasjonserfaring ansees som en fordel.

For å ha suksess i stillingen tror vi også at du er god til å bygge relasjoner, du kan lytte, trygge og motivere medarbeidere, du kan tenke nytt rundt prosessarbeid og tjenesteutvikling, du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, du setter medlemmenes behov i sentrum, er serviceinnstilt og initiativrik, og du kan jobbe målrettet, strategisk og helhetstenkende.

I Norsk Fysioterapeutforbund kan du glede deg over varierte arbeidsdager, stor endringstakt og spennende utfordringer. Vi står midt i overgangen til nye systemer og prosesser for blant annet saksbehandling og medlemsadministrasjon. I NFF tror vi på, og tilrettelegger for, kontinuerlig utvikling av deg som person og oss som organisasjon. I tillegg har vi:

 • sentral beliggenhet i Kirkegata.
 • mulighet for inntil to timer betalt trening i arbeidstiden.
 • gode pensjons- og lønnsbetingelser.
 • sykkelparkering og garderobe i lokalene.

Søknadsfrist: 21. november 2021. Vi intervjuer kandidater fortløpende.

For spørsmål til stillingen, kontakt Stian Rugsveen Engen på tlf. 997 00 061.

Søk stillingen på Finn.no

* * *

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er et profesjonsforbund for fysioterapeuter med over 10 000 medlemmer. Forbundet ivaretar medlemmers faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal synliggjøre at fysioterapeuter er viktige ressurser i helsetjenesten, og sikre at fysioterapeutenes kompetanse blir benyttet til det beste for pasientene og samfunnet. Våre medlemmer skal oppleve fellesskap og felles identitet, og at vi evner å synliggjøre fysioterapi som fag og profesjon. NFF skal tilby god medlemsservice og medlemsfordeler. Vårt mål er at alle fysioterapeuter skal oppfatte NFFs tilbud og politikk som attraktivt og relevant.

I Kirkegata 15 finner du forbundets administrasjon og tidsskriftet Fysioterapeutens redaksjon, totalt 40 personer.

* * *
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)