Korte, målrettede gratiskurs i regi av Normen

Personvern og informasjonssikkerhet er et must i en moderne fysioterapipraksis, og gjennom Normens kurs og webinarer får du enkel tilgang til vesentlig og oppdatert kunnskap.


Som fysioterapeut har man mye oppmerksomhet rettet mot det å gi pasienten et godt faglig tilbud. Visste du at et faglig tilbud også innebærer godt personvern og informasjonssikkerhet?

Normen er Norges største bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern for helse- og omsorgstjenesten. Normen skal gjøre det mulig for deg som praktiker å følge lover og regler i praksis. Normen satser aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet, og flere kurs kan være aktuelle for nettopp din fysioterapivirksomhet. Gå derfor inn på den relaterte kurslenken og se hva som kan passe for din virksomhet.

Norsk Fysioterapeutforbund er tilsluttet Normen, og har en fast plass i styringsgruppen. Du har alltid mulighet å gi innspill som forbundet kan ta med seg inn i styringsgruppemøtet via vår representant Henriëtta Richter. 9. mars vil det være en gjennomgang av agendaen til neste styringsgruppemøte. Kom gjerne med innspill!

Kontaktperson:

  • Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, hr@fysio.no.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)