Kompensasjonsordningen – søknader for april

Det er nå mulig å søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader også for april 2020 gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet.


Nå kan du sende søknad om kompensasjon for uunngåelige, faste kostnader for april 2020. Det er ingen endringer hverken i reglene eller selve søkeprosessen. Det er fortsatt mulig også å søke for mars 2020. Merk at det skal være adskilte søknader for hver måned.

Veiledningsvideoen er fortsatt tilgjengelig for NFFs medlemmer, bak passord (se relatert lenke og relatert dokument).

Når du ikke til daglig driver med regnskap, kan det være komplisert å fylle ut en slik søknad. Norway Accounts AS, NFFs samarbeidspartner på regnskap, har derfor laget en veiledning for NFFs medlemmer.

Endringer
Det er gjort noen få endringer i reglene for kompensasjon, men ingen av disse berører foretak innen helsetjenester.

Hvem kan søke?
Noen har organisert virksomhet ved et AS som dekker kostnader til drift av felles lokaler, så som husleie, lys og varme, renhold osv. Men AS-er uten ansatte kan ikke søke om kompensasjon.

Når de utøvende deltagerne, som enkeltpersonforetak eller AS, betaler fast månedlig husleie til et felles AS, får AS-et sine inntekter og dekt sine kostnader, og har ikke grunnlag for å søke kompensasjon. På den annen side er slik fast månedlig husleie til et felleseid AS en uunngåelig og fast kostnad for hvert av de utøvende foretakene, og inngår i kostnadene disse kan søke om kompensasjon for. Vi viser til posten "Leie av næringslokale" (6300 i næringsoppgaven). I disse tilfellene er det hvert av de utøvende foretakene som må søke om kompensasjon.

Klager
Søkeportalen og prosedyrene er lagt opp slik at man ikke får sendt inn noen form for forklaringer eller begrunnelser for spesielle forhold tilknyttet foretakets situasjon, i form av tall eller annet. Slike opplysninger får man kun lagt frem gjennom en klage på vedtaket på selve søknaden.

Man får ikke sendt klage uten først å ha sendt en søknad. Det betyr at du må svare på de innledende spørsmålene i søknaden, slik at du får sendt den inn. Kanskje må du da svare "feil" på noe, men det får så være. Når du så får et vedtak, kan du klage via Altinn - "Klage på vedtak - tilskudd" eller via klagefunksjonen under portalen, og da får du anledning til å sende med tilleggsopplysninger og forklaringer.

Veiledning
Veiledningen tar ca. 35 minutter, og rettleier deg gjennom utfylling og innsending av søknaden for ditt foretak. Dersom noe fortsatt er uklart når det gjelder utfylling av søknaden om kompensasjon, kontakt oss på regnskap@fysio.no

Du kan også få ytterligere bistand fra jso@nor-corp.no/tlf. 966 28 886.

(Artikkelen endret 19. mai 2020.)